Mé vysílací zařízení dříve a nyní

Dříve používaná zařízení - vysílače (pokračování)

Rokytka 02Vyvrcholením mých konstrukčních prací byl v polovině osmdesátých let celotranzistorový SSB transceiver Rokytka 02 pro pásmo 28 MHz. Vývoj mi umožnil můj tehdejší přístup jak k perfektní konstrukční, tak i měřící technice. Transceiver byl opět zabudován do kostry inkurantního přijímače E10K, z níž bylo odstraněno vše kromě ladícího kondenzátoru a jeho převodu. I ten byl však mírně upraven, aby chod byl dostatečně jemný a stabilní.
Transceiver pracoval v rozsahu kmitočtů 28,0 až 29,0 MHz s citlivostí přijímače výrazně pod 0,1 µV a výstupním výkonem 100 mW (byl určen jako základ pro doplnění o PA, příp. transvertor). Jeho MF kmitočet byl kolem 4,35 MHz a byl vybaven třemi čtyřkrystalovými filtry, neboť jsem měl k dispozici dostatek velmi kvalitních krystalů pro výběr i potřebnou měřící techniku pro nastavování. Pro rovoz na KV pásmech jsem postavil k němu tranzistorový koncový stupeň osazený na výstupu 2 x BLY93, který dával cca 25 W výstupního výkonu.
Tento transceiver doplněný o řadu transvertorů pro různá pásma byl po dobu téměř dvaceti let spolehlivým základem mého SSB provozu jak na KV, tak i na VKV pásmech. Jeho provoz jsem ukončil po nákupu prvního profesionálního zařízení na počátku tisíciletí, neboť v té době jsem přišel o možnost využívání špičkové měřící techniky i solidní mechanické dílny a tím i podmínky pro další konstrukční činnost.

   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA   |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA   

Poslední aktualizace stránky: 16.12.2020 04:55 hod.