O jednom zapomenutém radioklubu (pokračování)

Rád bych tuto vzpomínku doplnil i fotografiemi z oné doby, ale žádné mně dostupné se nedochovaly, stejně jako písemné materiály týkající se OK1KUC. Celé toto zamyšlení je psáno s úmyslem, aby se na jeden kdysi známý pražský radioklub a jeho členy s postupem času úplně nezapomnělo. Činnost radioklubu chci připomenout alespoň obrázkem QSL lístku z roku 1963, který radioklub po celou dobu své existence používal.

Původní QSL lístek OK1KUC z roku 1963

Svou vzpomínku jsem se pokusil doplnit o seznam členů, kteří se na činnosti radioklubu v letech 1963 až 1974 podíleli. Veškeré materiály jsem dával dohromady pouze na základě osobních vzpomínek a QSL lístků, které jsem doplnil o informace od Zdenka OK1-2374, Jirky, OK1VYK, Vládi, OK1VC (v té době OK1DVC) a naposledy od Zdeňka OK1MAE. Všem za poskytnuté vzpomínky a materiály moc děkuji. Výsledkem je následující tabulka seřazená abecedně podle příjmení. Volací značky také zatím nejsou vždy úplné, ale snad se mi je časem podaří dohledat, zejména pokud se mi podaří objevit OK - OL callbook z konce šedesátých let.

Příjmení, jméno, titul, funkce v klubu, poznámka Volací značky
Čáp Vladimír, VO od r. 1972 do r. 1973, SK 02/2018 OK1DVC, OK1VC
Červa Zdeněk, Ing. OK1DBT
Dlabač Milan, Ing. OL1AHU, OK1AWZ
Douděra Petr OL1API, OK1DKW, OK1CZ
Ducháček Luboš OL1AII
Hebký Zdeněk ex OK1DQD
Hekl Miroslav OL1AOI, OK1DMH
Hercíková Adéla OK1-17372
Hlom Emil, první VO od r. 1963 do r. 1969, SK 02/1999 OK1AEH
Horský Jan, Ing. OL1AJI, OK1DAJ
Hradiský Zdenek, vedoucí kroužků elektro a radio OK1-2374
Jelínek Viktor OL1AHV
Jiřík Miloš, Ing., VO od r. 1969 do r. 1972 OK1AWK, OK5AW
Kačírek Boris, Ing. OL1AHN, OK1DWW, OK1RQ
Karásková Dana OL1AIH snad?
Kotlář Jiří, Ing. OK1DKJ
Krákora Jiří OK1VYK
Londýnová provdaná Svobodová Alena, MUDr. OK1DRA
Matys Ivan, Ing. OL1AKG, OK1DIM
Mikšátko Josef OL1ADZ, OK1XC, KB3ASR, N3RTX a další
Pilný Zdeněk, první PO od r. 1963 asi do r. 1968 OK1-?
Richter Zdeněk, poslední VO do r. 1974 OK1AZA
Sládek Vladimír, Ing. OL1APC, OK1FCW, OK1CW
Strnad Michal OL1APB, OK1DSN
Svoboda Martin, Ing. OL1AHJ, ex OK1DOG
Šach Zdeněk OK1MAE
Šanda Jiří, Ing. OL1APA, OK1DWA, OK1RI
Štemberg Vladimír, Ing. OL1AKF, OK1STG
Štufková Jana, Ing. ?
Včelák Vladimír, Ing. OL1ARA, OK1DXW

A ještě dodatek:
Za další doplnění materiálu zatím děkuji Zdenkovi, OK1-2374 a také Vláďovi, ex OK1STG. Snad se najde ještě někdo, kdo si také vzpomene a pomůže doplnit tuto historii…

   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA   

Poslední aktualizace stránky: 17.12.2020 01:34 hod.