O jednom zapomenutém radioklubu

Na těchto místech bych chtěl vzpomenout na jeden dnes již neexistující a ve své době velmi známý pražský radioklub. Přimělo mě k tomu spojení, které jsem měl kdysi s Jirkou OK1VYK. Začátkem dubna roku 2020 uplynulo 57 let od vydání povolení pro radioklub OK1KUC při tehdejším Ústředním domě pionýrů a mládeže v Praze 2.
Vlastní radioklub při oddělení techniky vznikl již v roce 1960 pod vedením Emila, ex OK1AEH. Hlavní zásluhu na jeho vzniku měl tehdejší vedoucí radioelektronických kroužků Zdenek Hradiský, OK1-2374. Kroužek, z něhož postupně radioklub vznikl, rozvíjel svou činnost, získával nové členy a vybavení, zahájil kurzy pro RO (radiové operátory) a k 1.4.1963 získal i očekávané povolení k provozu. První zkoušky radiových operátorů proběhly 12.6.1963. Veškeré vybavení představoval komunikační přijímač TESLA Lambda V a elektronkový vysílač pro pásma 80 a 160 metrů v provedení ECO/PA, na jehož konstrukci se podíleli všichni účastníci kurzu pro RO. Anténa byla profesionální 63 metrů LW ve výšce asi 20 m. Pro výuku morse se používal vysloužilý vojenský bzučák TESLA BZ-E2 s telegrafním klíčem z příslušenství stanice RM-31. Postupně v šedesátých letech se radioklub rozrůstal, jak pokud jde o vybavení, tak i pokud jde o počet členů. Přibylo zařízení pro pásmo 2 m – konvertor, vysílač Petr 104, šestiprvková Yagi anténa s "ručním" rotátorem, další pracoviště pro 160 metrů – přijímač R3 a známý vysílač RSI, vyřazená radiostanice RM-31 a další technika.
Radioklubem nebo kurzy a letními tábory pro RO prošla celá řada radioamatérů – tehdejší OK1DOG (Martin Svoboda), Boris OK1DWW (nyní OK1RQ), Milan OK1AWZ, Petr OK1DKW (nyní OK1CZ), Jirka OK1DWA (OK1RI), Jirka OK1VYK, Zdeněk OK1DBT a další. Seznam všech, kteří se na činnosti klubu podíleli a na něž jsem si s pomocí dalších radioamatérů, zejména Vládi ex OK1DVC/OK1VC (nw již SK), vzpomněl, jsem doplnil do tabulky na konci článku. Většina jich před obdržením volací značky OK byla držiteli tehdejšího povolení pro mládež – třídy OL a aktivně pracovala zejména v pásmu 160 metrů. Radioklub se také věnoval "honu na lišku" – nyní ROB, pořádal letní táborová soustředění ve Stráži nad Nežárkou, účastnil se různých soutěží a spolupracoval s ostatními obdobnými radiokluby, např. OK1KWV, OK1KCU, OK1KPA, OK2KUB. Druhá polovina šedesátých let byla dobou největší aktivity tohoto radioklubu.
Z tehdejší doby mi zatím chybí jakákoliv obrazová dokumentace, pouze díky Zdenkovi, OK1-2374, se mi podařilo získat tyto dva historické snímky.

Provoz na 160 m      Výuka telegrafie

Počátkem sedmdesátých let s nástupem nového vedení tehdejšího Ústředního domu dětí a mládeže však nastaly problémy. Vedení, které v činnosti radioklubu vidělo nevhodnou zájmovou činnost, začalo možnosti radioklubu omezovat. Radioklub určitou dobu pracoval pod hlavičkou radioklubu Smaragd OK1KNH, jehož tehdejšími členy byli Jaromír OK1ADS (18.6.2011 SK), Petr OK1DAE, Honza OK1DAY, Áda OK1AO a další. Předposledním vedoucím operátorem radioklubu OK1KUC byl Vláďa OK1DVC, který nakonec v roce 1973 podlehl nátlaku vedení Domu dětí a mládeže, radioklub opustil a následně pod vedením Zdeňka (tehdejšího OK1AZA) radioklub OK1KUC definitivně ukončil činnost. V tomto obtížném období celá řada původních členů (OK1DOG, OK1DWW, OK1AWK a další) odešla do obdobného zařízení v Praze 5 a počátkem sedmdesátých let založila nový radioklub OK1OAB. Navázala tak na činnost zanikajícího radioklubu. Dnešní radioklub OK1OAB však již sídlí na jiné adrese a s novými lidmi, ale to je už jiná historie…

   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA   

Poslední aktualizace stránky: 17.12.2020 01:34 hod.