OK1AWK se představuje…

foto OK1AWK Narodil jsem se začátkem roku 1947, vystudoval jsem ČVUT – elektrotechnickou fakultu v Praze, obor měřící technika. Po ukončení školy jsem v krátkém sledu vystřídal několik zaměstnání a nakonec v roce 1977 zakotvil u společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a. s., kde jsem pracoval v provozní a výzkumné laboratoři a později jako specialista rozvoje vysílacích sítí se zaměřením na plánování výstavby sítí DVB-T. Tuto činnost jsem ukončil koncem roku 2008 a odešel na zasloužený odpočinek.
Své první radioamatérské pokusy jsem začínal ve svých deseti letech v době, kdy se u nás objevily první tranzistory. S radioamatérským vysíláním jsem se seznámil v roce 1960 jako rádiový posluchač s přiděleným posluchačským číslem OK1-13185. V té době jsem byl členem kolektivní stanice OK1KUC v Praze na Vinohradech, jejímž VO byl Emil OK1AEH (SK). Poslouchal jsem zejména na pásmech 160, 80 a 40 m na vyřazeném vojenském přijímači R3, postupně jsem potom koupil inkurantní přijímače EK10 a MWeC. Přijímač EK10 jsem později doplnil o elektronkový konvertor pro pásmo 2 m. V roce 1963 jsem složil zkoušky radiového operátora a navázal svá první radioamatérská spojení pod volací značkou klubové stanice OK1KUC. V letech 1965 až 1967 jsem se marně opakovaně pokoušel získat tehdejší povolení pro mládež s prefixem OL. Nakonec jsem v roce 1967 složil zkoušky samostatného operátora třídy B a následně v lednu 1968 obdržel vlastní volací značku OK1AWK, kterou mám nepřetržitě do nynější doby.
Začal jsem vysílat na pásmech 160, 80 a 2 m, později jsem zařízení doplnil i pro pásmo 70 cm. Moje maximum provozní aktivity bylo v letech 1969 až 1970, a to jak pod vlastní volací značkou, tak i pod klubovou volací značkou OK1KUC, po roce 1972, kdy klubovní stanice OK1KUC již spěla ke svému zrušení, jsem s dalšími operátory založil radioklub OK1OAB v Praze 5, jehož jsem byl prvním vedoucím operátorem. Vysílače byly tehdy ještě převážně elektronkové, vlastní výroby ("home made"). Velká sláva byla, když mi koncem roku 1970 chodil první tranzistorový vysílač pro 144 MHz osazený na koncovém stupni tranzistory GF501 s výkonem asi 200 mW a podařilo se mi navázat první QSO z Turnova do Prahy. Další tranzistorové vysílače pro 160 a 80 m o výkonech do 10 W postupně následovaly. Z té doby mám také celou řadu radioamatérských diplomů, včetně diplomů za závody a soutěže.
Po návratu ze základní vojenské služby jsem přešel do tehdejšího radioklubu Smaragd v Praze 10 (OK1KNH), kde jsem poznal tehdejší vynikající členy Ádu OK1AO, Járu OK1ADS (SK) a další. Z důvodu pracovního vytížení jsem začátkem osmdesátých let přešel do radioklubu OK1KSD v Praze 9, který působil blízko mého pracoviště a jehož členy byli i někteří mí kolegové z práce - Karel OK1ANQ, Julek OK1FSD a jeho syn Petr tehdy OK1PRR nyní OK1RP. V klubu působili i Miloš OK1DKM (SK), Emil OK1DLG (nyní OK1CS), Franta OK1WGG a mnozí další. V té době jsem se podílel společně s mým tehdejším kolegou ze zaměstnání Karlem OK1ANQ (SK) na výstavbě a údržbě VKV převáděče OK0N, který byl umístěn v Praze na Strahově.
V době maxima sluneční činnosti v roce 1977 jsem si vyzkoušel i několik spojení v pásmu 144 MHz odrazem od polární záře, v období 22. slunečního cyklu ve druhé polovině osmdesátých let jsem se věnoval převážně provozu SSB v pásmu 28 MHz na vlastnoručně vyrobeném celotranzistorovém transceiveru Rokytka 02, které mělo výstupní výkon 25 W a jako anténa posloužil dipól. Podařila se mi celá řada nádherných spojení se skoro všemi světadíly (mimo Austrálie).
Od roku 2000 jsem držitelem třídy A, od 25.8.2009 mám další volací značku OK5AW, původní volací značku OK1AWK upřednostňuji zejména v provozu QRP a též trochu z nostalgických důvodů.
Od konce devadesátých let jsem své QTH přemístil do Nové Paky na okrese Jičín, kde jsem po rodičích zdědil rodinný domek. Je to malebné podkrkonošské město, kde mám lepší podmínky pro radioamatérskou činnost než před tím v Praze. Bohužel časové možnosti jsou v dnešní uspěchané době menší. Nyní používám zařízení Yaesu FT-991 a FT-817ND, už jen vyjímečně "opráším" i vlastnoručně vyrobená zařízení Rokytka 02 s transvertory pro pásma 14, 21, 28, 144 a 432 MHz. U nás v Nové Pace působí celá řada dalších radioamatérů a radioamatérské působení zde má dlouholetou tradici, zejména radioklub OK1KMP, který již oslavil sedmdesát let své existence.
Kromě vysloveně technické a provozní činnosti se věnuji i programování a počítač se stal od roku 1978 nezbytnou součástí mého života. Mimo navrhování elektronických obvodů včetně příslušných plošných spojů a počítání pokrytí území radiovými signály (mé původně pracovní úkoly a částečně i mé záliby) jsem se rozhodl i pro prezentaci vlastních webových stránek, na nichž se chci podělit o své znalosti a některé osobní názory.
Mezi mé další záliby, na které dříve nebyl čas, patří i amatérská meteorologie a astronomie. I těmto oborům se rád postupně věnuji a proto si můžete prohlédnout i stránky věnované sledování počasí v Nové Pace. Síť profesionálních i amatérských meteorologických stanic v okolí je velmi řídká a počasí u nás někdy bývá dost odlišné od toho, co je "dole v kraji" (např. v Jičíně) i od toho, co je "na horách" (Krkonoše). Na jaře 2009 jsem nainstaloval na zahradě automatickou meteostanici, která přenáší výsledky měření přímo na moje webové stránky (viz odkaz vlevo).

Poslední aktualizace stránky: 04.04.2021 05:52 hod.